Tuesday, July 27, 2010

MINGGU 2: JURNAL REFLEKSISelamat sejahtera, salam perpaduan dan salam 1 Malaysia..

Jurnal ini merupakan refleksi kepada kuliah minggu ke-2. Saya telah membuat post sebelum ini tetapi kerana sedikit kekeliruan, maka saya membuat keputusan untuk membuat re-post tentang tajuk ini. Terima kasih kepada pensyarah yang disayangi En. Amran kerana dengan tunjuk ajar dan bimbingannya maka dapatlah saya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam kuliah minggu ke-2, kami telah mempelajari banyak perkara termasuklah soundscape, budaya muzik, sejarah, kategori alat muzik dan konsep atau struktur muzik.Bunyi adalah gelombang yang merupakan ayunan tekanan yang dihantar melalui pepejal, cecair atau gas dan terdiri daripada frekuensi dalam lingkungan atau had pendengaran serta mempunyai peringkat atau level yang cukup kuat untuk didengar oleh organ pendengaran.

Untuk manusia, pendengaran biasanya terhad pada frekuensi sekitar 20 Hz hingga 20, 000 Hz (20kHz). Walau bagaimanapun had ini tidak pasti kerana bergantung kepada faktor usia seseorang. Spesies lain mempunyai lingkungan atau had pendengaran yang berbeza. Sebagai contoh, binatang seperti anjing boleh mendengar getaran yang lebih tinggi daripada 20 kHz.

Bunyi merupakan isyarat yang didengar oleh salah satu indera utama dan digunakan oleh banyak spesies untuk mengesan bahaya, sebagai alat komunikasi dan sebagainya. Semua hidupan di darat, dalam air dan hampir semua fenomena fizikal seperti kebakaran, hujan, angin atau gempa bumi menghasilkan (dan ditandai dengan) suara atau bunyi yang unik. Banyak spesies seperti katak, burung, mamalia laut dan darat, juga mempunyai organ khusus untuk menghasilkan bunyi. Manusia telah mengalami evolusi bunyi dengan menghasilkan lagu, pidato dan sebagainya. Lebih jauh lagi, manusia telah mengembangkan budaya dan teknologi seperti muzik, telefon dan radio yang membolehkan mereka untuk menghasilkan, merakam, menghantar dan menyiarkan bunyi atau suara.

(Ruj: http://en.wikipedia.org/wiki/Sound)SOUNDSCAPE

Sebelum mentafsir apa yang dimaksudkan dengan soundscape, adalah lebih baik untuk kita mengetahui apa itu sound dan scape. Menurut Murray Schafer (1967), sound ialah suara atau bunyi manakala scape pula bermaksud pemandangan. Oleh itu, soundscape ditakrifkan sebagai pemandangan bunyi yang merujuk kepada bagaimana karektor bunyi mengambil tempat dalam konteks lingkungan suara.

Dalam pembelajaran kuliah minggu ke-2, En. Amran telah menguji ketajaman pendengaran pelajar dengan menunjukkan satu video yang mempunyai pelbagai bunyi. Contohnya seperti video di bawah ini.
Video 1 : Gentle Rain, Soothing Sound of Nature

Selepas mendengar bunyi yang terdapat dalam video di atas, uji pendengaran anda dengan menjawab soalan berikut:-

  1. Berapakah karektor bunyi yang terdapat dalam video ini?
  2. Bunyi/suara apa yang paling jelas didengar?
  3. Bunyi/suara apa yang paling merdu?
  4. Bunyi/suara apa yang paling jauh?
  5. Bunyi/suara apa yang paling selesa didengar?
Untuk mempelajari dengan lebih mendalam lagi tentang soundscape, anda bolehlah melawati laman ini. ( http://en. wikipedia.org/wiki/Soundscape)Kepelbagaian warisan budaya dan kaum di Malaysia paling ketara dapat dilihat pada jenis-jenis muzik dan tarian yang terdapat di sini. Tarian kaum Melayu, Orang Asli serta beberapa suku kaum penduduk di Sabah dan Sarawak benar-benar eksotik dan menawan. Setelah sekian lama kaum Cina, India dan Portugis menetap di Malaysia, tarian-tarian tradisi negara asal mereka juga menjadi sebahagian daripada warisan dan budaya Malaysia. Setiap kaum yang ada di dunia ini mempunyai budaya muzik yang berbeza dan tersendiri.


BUDAYA MUZIK (MUSIC CULTURE)

Menurut Kamus Dewan Edisi ke-4, budaya ditakrifkan kepada tamadun, peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi.
(Ruj: http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=budaya)

Muzik pula adalah sesuatu yang dicipta oleh manusia dalam dua cara iaitu mencipta atau membuat bunyi yang dipanggil bunyi dan mencipta atau membuat muzik mengikut domain budaya, persembahan dan aktiviti yang digelar muzik.

Menurut Kamus Dewan Edisi ke-4, muzik ditakrifkan sebagai sebuah gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah dan menyenangkan.
(Ruj: http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=muzik)

Oleh itu, budaya muzik ialah penglibatan menyeluruh berkaitan muzik seperti idea, aksi, institusi dan material (peralatan, pakaian dsb). Ianya boleh diperkatakan melalui budaya muzik keluarga, komuniti, daerah, negeri atau negara. Budaya muzik dan sub-budaya muzik boleh dikenalpasti melalui genre.

Budaya muzik diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap komuniti mempunyai muzik mengikut budaya masing-masing. Budaya muzik berkait rapat dengan muzik dan sistem kepercayaan, nilai estetika dalam muzik iaitu tanggapan atau kefahaman terhadap muzik, konteks muzik iaitu bagaimana sesebuah muzik dipersembahkan, berapa kerap, formal atau tidak formal serta cara menonton dan yang terakhir ialah sejarah muzik. Budaya muzik juga mementingkan penglibatan pencipta, pengamal, pendengar, pengajar dan institusi dalam aktiviti muzik. Repertoire muzik juga merupakan satu kompenen dalam budaya muzik. Repertoire muzik termasuklah stail, genre, teks, komposisi dan pergerakan.

Untuk mempelajari budaya muzik dengan lebih lanjut, anda bolehlah mencari buku yang bertajuk Seni dan Muzik: Refleksi identiti bangsa dalam konteks perubahan dan kesinambungan budaya yang ditulis oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (2006) keluaran Fakulti Seni dan Muzik UPSI.Masyarakat Melayu di Malaysia kaya dengan pelbagai kesenian tradisional yang unik dan istimewa. Berbeza-beza dari satu tempat ke satu tempat yang lain seperti di negeri Melaka terdapat kesenian dondang sayang, nazam, dabus dan rebana keras. Di negeri Kelantan pula terdapat seni persembahan wayang kulit Kelantan, makyung, menora, tari asyik, dikir barat dan rebana kercing.

Di Negeri Sembilan pula terdapat kesenian seperti randai dan muzik caklempong. Di Negeri Johor terdapat kesenian seperti kuda kepang mabuk, zapin dan ghazal. Di Kedah pula terdapat jikey, wayang kulit gedek dan makyung laut. Di Perak terdapat dabus dan hadrah. Di Pahang pula terdapat muzik gamelan, joget gamelan dan lagu-lagu rakyat. Kesemua kesenian-kesenian di atas bukan sahaja berfungsi untuk tujuan hiburan malah berperanan sebagai saluran komunikasi tradisional dalam masyarakat.


SEJARAH MUZIK TRADISIONAL MALAYSIA

Sejarah muzik tradisional Malaysia dapat dilihat dari sudut dunia Melayu lama yang merangkumi Malaysia, Indonesia, sebahagian Thai, Kampuchea dan Filipina. Dalam konteks budaya, terdapat persamaan alat atau struktur muzik yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Timur Tengah, India dan China. Interaksi sosiobudaya telah menghasilkan kepelbagaian genre.

Sejarah muzik tradisional dikaitkan dengan pergerakan manusia pada zaman Melayu Proto dan Melayu Deutro. Sejarah muzik juga banyak dipengaruhi oleh agama anamisme contohnya dalam penggunaan jampi serapah untuk memuja semangat dalam persembahan wayang kulit. Selain itu, muzik tradisional juga dipengaruhi oleh pedagang Arab atau Hindu pada kurun ke-13. Sifat toleransi Islam yang menerima budaya terdahulu dan menyerap cerita dan lagenda Islam menyebabkan wujudnya Zapin, Hadrah, Rodat, Dabus dan sebagainya.Gambar 1 : Wayang Kulit

Selain itu, sejarah muzik tradisional juga mendapat pengaruh daripada Indonesia iaitu etnik Jawa, Minangkabau, Aceh dan Bugis yang bertapak di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor telah membawa kesenian seperti Wayang Purwa, Ketoprak, Kuda Kepang, dan Angklung. Selain itu, orang Bugis juga membawa masuk Joget Gamelan ke Terengganu dari Kepulauan Riau dan Rodat dari Sumatera melalui Sambas di Borneo.
Video 2 : Wayang Purwa

Muzik tradisional Malaysia juga mempunyai pengaruh Thailand yang bermula pada kurun ke-19 iaitu pada waktu Siam cuba menetapkan kuasa Kedaulatan ke atas Kedah, Kelantan, Perak, Pahang dan Terengganu melalui penghantaran bunga ufti. Pada masa yang sama, unsur-unsur kesenian Thailand telah diterapkan seperti Wayang Kulit Siam yang hampir sama dengan Wayang Nang Talung Talung di Thai. Terdapat juga unsur lain seperti Menora dan Mak Yung.
Video 3 : Menora

Muzik tradisional Malaysia juga menerima pengaruh daripada barat iaitu daripada Portugis yang telah memperkenalkan alat muzik seperti Violin dan Gitar. Pengaruh ini juga diperkuatkan lagi dengan penekanan drama dan teater oleh British. Hal ini telah mempengaruhi kemunculan bentuk muzik sinkretik seperti asli, keroncong, ghazal dan bangsawan yang kebanyakannya menggunakan alat muzik Barat.
Video 4 : Keroncong

Untuk mempelajari sejarah dan asal usul muzik tradisional Malaysia dengan lebih lanjut, anda bolehlah melayari laman ini.

http://www.johordt.gov.my/pelancongan/page/muzik_tradisional/
http://resam-melayu.com/

http://malaysiana.pnm.my/kesenian/Kor_Biola.htm
Mengikut pengelasan yang telah dirangka oleh Curt Sachs dan Erich Von Hornbostel pada tahun 1914, alat muzik Melayu terbahagi kepada empat kumpulan utama. Pengelasan ini adalah lebih spesifik, lebih inklusif dan lebih tepat. Dengan kaedah ini, instrumen dikelaskan mengikut cara bunyi daripada instrumen itu dihasilkan. Kaedah ini menjadi rujukan kepada para pengkaji muzik (musicologist) terutamanya pengkaji muzik etnik. Secara umumnya, kumpulan ini terdiri daripada empat kumpulan utama iaitu Aerofon, Idiofon, Kordofon dan Membranofon.


KATEGORI ALAT MUZIK

Aerofon

Dalam kategori aerofon, bunyi dihasilkan melalui getaran udara (biasanya di dalam instrumen). Instrumen atau bahagian tertentu padanya, dibentuk (selalunya tiub atau set bertiub) supaya getaran berlaku pada satu tempoh dan pitch tertentu. Dalam kategori earofon pula dibahagikan kepada sub-kategori mengikut apa kaedah yang digunakan untuk menghasilkan getaran udara tersebut samada wisel atau siulan, instrumen tiupan yang berlubang, jenis 'reed' atau mempunyai lubang tabung seperti buluh, pemipit instrumen jenis cup, paip organ dan free-aerophones. Instrumen muzik Melayu yang berada dalam kategori aerofon ialah serunai, nafiri, seruling hidung (turali-nose flute), selumprit, keluri dan sompoton (mouth organ).


Idiofon

Berbeza dengan aerofon, idiofon ialah getaran pada instrumen muzik itu sendiri yang menghasilkan bunyi. Idiofon disub-kategorikan mengikut kaedah menggetarkan instrumen seperti perkusi, idiofon berkocak (shake), idiofon gegaran/goncang (concussion), idiofon bergeser (friction), idiofon penggores, idiofon yang dihentak dan idiofon yang dipetik. Instrumen muzik Melayu yang berada dalam kategori idiofon ialah gong, bonang, saron, kenong, gambang dan banyak lagi.


Kordofon

Bagi instrumen kordofon, bunyi dihasilkan melalui getaran tali (strings). Kumpulan kordofon diklasifikasikan mengikut hubungan antara tali dengan kompenen resonans. Kompenen resonans memimik getaran asal dan bergetar dengan bunyi yang lebih kuat berbanding bunyi getaran asal. Sub-kategori kordofon bergantung kepada bagaimana tali pada instrumen dimainkan (contohnya dipetik atau digesek) dan jenis kompenen resonans. Dalam erti kata lain, alat muzik dalam kategori kordofon ialah alat-alat yang mengeluarkan bunyi kerana adanya getaran pada tali yang ditegangkan. Alat-alat seperti rebab, sape dan sebagainya tergolong dalam kategori ini.


Membranofon

Dalam kategori membranofon, bunyi bermula daripada getaran membran (kulit haiwan) yang teregang merentasi kompenen resonans (resonator). Membranofon di sub-kategorikan mengikut bentuk kompenen resonans instrumen. Contoh alat muzik Melayu yang terdapat dalam kategori ini ialah kompang, rebana dan banyak lagi.


(Ruj: http://malaysiana.pnm.my/kesenian/Index.htm)

Untuk mempelajari dengan lebih lanjut tentang pengelasan alat muzik tradisional, anda bolehlah melawati laman ini.

http://titas-oh-titas.blogspot.com/2009/03/pengenalan_16.htmlStruktur atau konsep dalam muzik sangat penting untuk diketahui. Ini kerana, tanpa pengetahuan tentang konsep dalam muzik, kita tidak dapat menghayati mahupun menghargai muzik yang ada di dunia ini. Seperti yang En.Amran selalu tekankan bahawa muzik tidak universal sekiranya kita tidak mempunyai pengetahuan untuk menghayati dan menghargai muzik.


STRUKTUR/KONSEP MUZIK

Terdapat enam struktur atau konsep asas dalam muzik iaitu melodi, ritma atau meter, harmoni, bentuk atau form, notasi dan ekspresi atau tafsir.

Melodi

Melodi juga dikenali sebagai irama dalam sesebuah lagu. Terdapat 3 konsep melodi yang utama iaitu arah atas, arah bawah dan melintang atau berulang. Melodi juga mempunyai pic (pitch). Terdapat dua aspek penting dalam melodi iaitu timbre atau kualiti ton dan decorative tone atau ornament. Skel dan interval yang terdapat dalam melodi ialah ton, semiton, microtone, maqam, quarterton dan sebagainya.


Ritma/Meter

Ritma atau meter tidak mempunyai pic. Terdapat dua jenis ritma iaitu metrical rhythm dan non-metrical rhythm. Rentak ialah nada tetap yang menggerakkan melodi. Tempoh pula ialah kelajuan relatif lagu samada lambat, cepat atau sederhana. Detik (pulse) pula dikategorikan samada berkala atau sebaliknya.Harmoni

Harmoni ialah bunyi yang dihasilkan melalui gabungan ton muzik. Harmoni dipersembahkan dengan permainan kord di piano atau gitar. Harmoni merupakan pelengkap kepada muzik. Harmoni mempunyai beberapa kategori iaitu monophonic, hetrophonic, homophonic dan polyphony.


Bentuk/Form

Bentuk atau form ialah gabungan dan susunan unsur-unsur muzik. Bentuk atau form merupakan idea yang bersifat muzik seperti frasa yang terdapat dalam sesebuah lagu. Ia melibatkan persamaan (pengulangan), keserupaan dan perbezaan antara frasa lagu. Contoh form yang biasa digunakan ialah ABA, AABA, AB dan banyak lagi.


Notasi
Notasi ialah simbol bertulis yang mewakili pic, jangka masa dan susunan berirama ton muzik. Ia melibatkan bunyi panjang atau pendek, kuat atau perlahan, tinggi atau rendah dan tekanan masa.


Ekspresi/Tafsir

Ekspresi atau tafsir ialah kepekaan kepada mood dan perasaan sesebuah muzik. Dalam konsep ini terdapat beberapa kompenen yang penting. Antaranya ialah tempoh iaitu kelajuan relatif lagu, dinamik iaitu kuat atau lembut relatif lagu, frasa iaitu struktur unit yang mengandungi ayat atau idea yang bersifat muzik yang sempurna dan corak ton iaitu ciri kualiti suara atau alat muzik.

Untuk mempelajari struktur atau konsep muzik dengan lebih jelas, anda bolehlah melayari laman ini.

http://cnx.org/content/m11647/latest/
http://en.wikipedia.org/wiki/Meter_(music)

http://historyofmusic.tripod.com/id6.html


Selain itu, anda juga boleh merujuk buku yang bertajuk Music: An Appreciation yang ditulis oleh Roger Kamien (2008).


Sekian dan terima kasih...

5 comments:

Muzik Tradisional Malaysia on July 28, 2010 at 5:32 AM said...

Tahniah Marlin.. Ulasan yang baik..

Marlin on July 28, 2010 at 9:18 AM said...

thank you sir..

SMP2252 FARAH on July 29, 2010 at 6:14 AM said...

syabas marlin

NurSuhadah Mohamad Ramdzan on July 30, 2010 at 2:18 AM said...

Salam sejahtera Marlin.

Saya tertarik dengan penerangan saudari berkenaan dengan bunyi. Menarik sekiranya bunyi-bunyian daripada haiwan jika digabungkan menjadi satu bentuk muzik. Haiwan sememangnya mempunyai deria bunyi yang lebih peka daripada manusia. Tidak hairanlah jika pada 25 Disember sewaktu berlakunya Tsunami, haiwan telah lebih dahulu mengetahui akan berlakunya kejadian tersebut.

NurSuhadah Mohamad Ramdzan on July 30, 2010 at 2:20 AM said...

Marlin, catiklah awak nya posting. Tertarik hati saya. TAhniah

Post a Comment

 

Blog Pelajar Kumpulan A

Blog Pelajar Kumpulan B

Blog Pelajar Kumpulan C

SMP2252 MARLIN Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template